top of page

יחזקאל בראון (1922–2014): דמויות מקֶדם (2007) – שני ביצועיםיחזקאל בראון (1922–2014): דמויות מקֶדם (2007)

רון מרחבי – קונטרבס, קריאה: השחקן יונתן צ'רצ'י

בית עגנון בירושלים 26.3.2009יחזקאל בראון (1922–2014): דמויות מקֶדם (2007)

רון מרחבי – קונטרבס, קריאה: השחקן יונתן צ'רצ'י

מכון המים – הגלריה העירונית גבעתיים 20.3.2009
תגובות

לא היה ניתן לטעון את התגובות
נראה שהייתה בעיה טכנית. כדאי לנסות להתחבר מחדש או לרענן את הדף.
bottom of page